تبلیغات
انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند - کارشناسی ارشد


انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند

طبیعت سالم , زندگی سالم , اندیشه ی سالم

کمی به کارشناسی ارشد بیندیشیم
 

کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی _ محیط زیست

نحوه  پذیرش:

دانشجویان فارغ التحصیل از رشته کارشناسی ارشد رشته محیط زیست یا سایر رشته های دیگر می توانند با شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد یا ازمون دانشگاه آزاد و قبولی در این مقطع ادامه تحصیل بدهند.

همچنین دو یا سه نفر از دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی با نظر گروه محیط زیست دانشگاه مربوطه بدون ازمون وارد مقطع فوق لیسانس شوند.

گرایش ها:

این رشته دارای 3 گرایش است

1_ زیستگاه ها و تنوع زیستی

2_آلودگی های محیط زیست

3_ارزیابی و آمایش سرزمین

لازم به ذکر است که هر یک از دانشگاه ها بسته به امکانات و تخصص هیت علمی این گرایش ها را ارائه می دهند.

دانشجویان این دوره جمعا باید 32 واحد را با نمره بالای 12 و معدل بالای 14 پاس کنند.

دروس اصلی (مشترک 3 گرایش) ..........................................................11 واحد

دروس گرایش(فرعی).........................................................................9 واحد

دروس انتخابی.................................................................................5 واحد

پایان نامه.......................................................................................6 واحد

سمینار.........................................................................................1 واحد

 

جمع...........................................................................................32 واحد


تبصره: دانشجویانی که لیسانس رشته غیر محیط زیست  هستند باید علاوه بر 32 واحد مذکور باید با نظر گروه آموزشی چندین واحد کمبود را بگذرانند. که در معدل تاثیری ندارد.

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد محیط زیست به تفکیک گرایش:

الف_ دروس اصلی (مشترک 3 گرایش)

مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده..................................................2واحد

آمایش سرزمین...............................................................................2واحد

سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست..............................................2واحد

آلودگی صنعتی...............................................................................3واحد

روش تحقیق...................................................................................2واحد

پایان نامه.......................................................................................6واحد

سمینار.........................................................................................1واحد


دروس تخصصی گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی:

بوم شناسی تکمیلی مهره داران.............................................................3واحد

مدیریت تالاب ها و پرندگان مهاجر.............................................................2واحد

مدیریت تنوع زیستی 2 واحد..................................................................2واحد

ارزیابی زیستگاه................................................................................2واحد

جمع............................................................................................9 واحد


دروس اختصاصی گرایش آلودگی های محیط زیست:

آلودگی دریا.....................................................................................3واحد

پسماندها و بازیابی انها........................................................................2واحد

الودگی محیط زیست تکمیلی..................................................................2واحد

مکانیابی و طراحی دفن زباله...................................................................2واحد

جمع.............................................................................................9 واحد


برنامه درسی گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین:

ارزیابی اثرات توسعه...........................................................................2واحد

سنجش از دور تکمیلی.........................................................................3واحد

ارزیابی سرزمین................................................................................2واحد

کارگاه ارزیابی و برنامه ریزی....................................................................2واحد

جمع.............................................................................................9واحد


دروس تخصصی انتخابی:

پویایی شناسی جمعیت.......................................................................2واحد

ارزیابی زیستگاه تکمیلی.......................................................................2واحد

ژنتیک تکمیلی..................................................................................2واحد

شیمی الاینده ها..............................................................................2واحد

الودگی آبهای سطحی.........................................................................2واحد

تصفیه فاضلاب..................................................................................2واحد

انرژی و محیط زیست...........................................................................3واحد

تعیین ظرفیت برد زیستگاه......................................................................2واحد

آمایش رایانه ای سرزمین.......................................................................2واحد

نقشه های گیاهی..............................................................................2واحد

پرنده شناسی...................................................................................3واحد

اکولوژی شهرنشینی............................................................................2واحد

روشهای پیشرفته آماری........................................................................3واحد

برنامه نویسی رایانه.............................................................................3واحد

تذکر: از مجموعه دروس تخصصی انتخابی اخذ 5 واحد در رابطه با گرایش و با نظر گروه الزامی است.


پایان نامه:

دانشجویان می توانند موضوع پایان نامه خود را با مشورت اساتید در راستای هر یک از گرایش های مذکور انتخاب کرده و در طول 4ترم آن را به اتمام رسانده و از آن دفاع نمایند.

دانشگاه های ارائه دهنده:

در حال حاضر دانشگاه های زیر در  مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشجو می پذیرند.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه تربیت مدرس واحد نور

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه کردستان

دانشگاه بیرجند

دانشگاه شهیدبهشتی

دانشگاه تهران واحد کرج

دانشگاه یزد


نوشته شده در چهارشنبه 8 دی 1389 ساعت 13:39 توسط فاطمه خدابنده نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: