تبلیغات
انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند - اسلام و محیط زیست


انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند

طبیعت سالم , زندگی سالم , اندیشه ی سالم

اسلام و محیط زیست
انسان مسلمانی که از وحی الهام می گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می دارد، از تخریب طبیعت دوری می کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می شمارد. امام علی علیه السلام این وظیفه را گوشزد می کند و می فرماید: «خدا را پرهیزکار باشید در حق شهرهای او و بندگان، که شما مسئول هستید؛ حتی در مورد سرزمین ها و چهارپایان».

سفارش های دین به حفظ محیط زیست
نکاتی که در اسلام در مورد طبیعت آمده عبارتند از:

1. آبادگری طبیعت؛ خداوند در قرآن کریم می فرماید: «او شما را از زمین پدید آورد و خواست که آبادانش دارید». امام علی علیه السلام نیز در نامه تاریخی خود به مالک اشتر، او را به آبادانی شهرهای حوزه فرمانروایی اش توصیه می کند و آن را از وظایف او می شمارد.

2. رام کردن طبیعت؛ در قرآن، واژه تسخیر، چگونگی برخورد انسان مسلمان را با طبیعت نشان می دهد. در آیه ای می خوانیم: «خداوند کسی است که آسمان و زمین را آفریده.... و آن را برای شما مسخر گردانید.... و اگر نعمت های الهی را شمارید، از عهده شماره آن برنمی آیید که آدمی ستمگری است بسیار ناسپاس». جمله آخر این آیه، به استفاده های نادرست انسان از طبیعت اشاره دارد.

3. نگهداری طبیعت؛ در جهان بینی اسلامی، تمام جهان تحت حفاظت خداوند قرار دارد. در قرآن آمده است: «به درستی که پروردگار من بر همه چیز نظارت و حفاظت دارد».

حفاظت محیط زیست، وظیفه ای همگانی
حفاظت از محیط زیست، وظیفه ای شرعی و قانونی برای همگان است. آموزش این امر مهم، باید از همان دوران کودکی آغاز شود و تا زمان مرگ ادامه یابد. بریدن یک درخت، آلوده ساختن خاک و آب و...، تنها از بین بردن حق یک نفر نیست، بلکه حق همه افراد جامعه و تمام بشر است. باید با استفاده از تمام امکانات، به فرهنگ سازی احترام به محیط زیست پرداخت و آن را نهادینه کرد. این امر برای آیندگان که طالب آسمان آبی و زمین سبز هستند، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

نوشته شده در سه شنبه 12 مهر 1390 ساعت 17:04 توسط zahra afkhami نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: