تبلیغات
انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند - فاجعه در روسیه


انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند

طبیعت سالم , زندگی سالم , اندیشه ی سالم

آتش سوزی در جنگلهای روسیهآتش سوزی در جنگلهای روسیهآتش سوزی در جنگلهای روسیه و گسترش آن به مناطق مسكونیحضور یکی از نیروهای نظامی جهت مهار آتش در جنگلهای روسیهسرایت آتش سوزی جنگلهای روسیه به مزارع


نوشته شده در سه شنبه 26 مرداد 1389 ساعت 10:51 توسط zahra afkhami نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: