تبلیغات
انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند - ارومیه هنوز نمرده است.


انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند

طبیعت سالم , زندگی سالم , اندیشه ی سالم

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مدیر پروژه تالاب های ایران که معتقد است دریاچه ارومیه هنوز از بین نرفته و تحقیقات نشان می دهد 30 درصد سطح آب دریاچه خشک شده و 70 درصد باقی مانده است، در ارتباط با وضعیت دریاچه گفت: معمولا اکوسیستم پدیده های طبیعی تا حدودی می توانند آن ها حفظ کند اما ممکن است این شرایط به چنان درجه حساسیتی برسد که دیگر نتواند با آن مقابله کند، دریاچه ارومیه نیز در حساس ترین شرایط خود در همه این سال ها قرار گرفته و در بحرانی ترین حالت است.
دکتر نظری دوست ادامه داد: حداکثر شوری که محیط زیست با توجه با تراز آبی دریاچه ارومیه برای این دریاچه مناسب دانسته و اعلام کرده، شوری 240 گرم در لیتر است، این درحالی است که شوری آب دریاچه در حال حاضر بیش از 340 گرم در لیتر است.
این شوری بیش از حد باعث به وجود آمدن پدیده هایی مانند جلبک های قرمز که در آخرین مورد پیدا شده بود می شود.
به گفته وی تراز آبی مشخص 1274.1 متر است که در این تراز تحمل شوری 240 گرم را خواهد داشت، در این حالت هم جلبک ها شرایط طبیعی خود را خواهد داشت و هم آرتیمیک ها در شرایط معمولی خود قرار دارند.
به گفته وی حداکثر عمق آب دریاچه 13 متر و متوسط آن 6 متر بوده اما در حال حاضر سطح آب دریاچه حدود دو و نیم متر از حداقل اکولوژیک آن نیز پایین تر است و در حدود 12 میلیارد متر مکعب آب کم دارد تا به محل اکولوژیکش برسد.
به گفته نظری دوست اگر شرایط به این شکل باقی بماند باز هم امکان به وجود آمدن پدیده قرمزی دریاچه در سال های بعد هم وجود خواهد داشت.


نوشته شده در شنبه 6 شهریور 1389 ساعت 09:00 توسط zahra afkhami نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: