تبلیغات
انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند - یادنامه


انجمن مهندسان محیط زیست-خروجی92-دانشگاه بیرجند

طبیعت سالم , زندگی سالم , اندیشه ی سالم

سالها بود می پنداشتم کوهستان ، نماد تقدس است
آنقدری مرد است
که محیطبانان را نگاه می دارد
ای گلول
ای کوههای انبوه کپه داغ
چرا؟
چرا؟
چرا دوستمان سعید پرهام را اینگونه برایمان فرستادی
چرا بی سر
چرا چشمهایش ترکیده بود
چرا تکه های مغزش روی لباسش ریخته بود
آخر به کدامین گناه کشته شد؟
جرمش فقط حفظ حیات وحش بود و بس
حفظ همان چیزی که به نعمتهای خداوندی می شناسیمش
مگر این جرم است....
نمی دانم که را نفرین کنم؟؟؟
 
ولی ای کوه نمی دانستم  دوستدارانت را اینگونه بدرقه میکنی
 خانواده سعید با تحویل گرفتن جنازه بدون سر شهید چه حالی خواهند داشت؟صحبت از پژمردن یك برگ نیست
وای جنگل را بیابان میكنند
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میكنند

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردان با جان انسان میكنند

صحبت از پژمردن یك برگ نیست
فرض كن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیسم
فرض كن یك شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض كن جنگل بیابان بود از روز نخست

در كویری سوت و كور
در میان مردمی با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است

فریدون مشیری

راستی چه تضمینی هست که این اتفاق تکرار نشود و محیطبانان دیگری ، هدفهای بعدی شکارچیان نباشند....

نوشته شده در یکشنبه 14 آذر 1389 ساعت 12:14 توسط فاطمه خدابنده نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: